Covid-19 - Samlad info

Föreningen > Covid-19 – Samlad Info

Ridskolan har fr.o.m. höstterminen valt att öppna upp det så kallade värmerummet för medlemmarna att kunna förvara sina ägodelar i,
men inte för att uppehålla sig i.

Det är även tillåtet att vistas på ridhusens läktare. Tänk dock på att försöka hålla avstånd.

Restriktionerna gällande max 8 personer/grupp gäller inte.

Från Svenska Ridsportförbundet - Uppdaterat 2021-08-13

RIDSKOLEVERKSAMHET OCH ENSKILD TRÄNING

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

2021-08-13 Förlängning av pandemilagen föreslås
Regeringen föreslår en förlängning av den sk. pandemilagen till den 31 januari 2022.
Covid-19-pandemin pågår fortfarande. Utifrån vetskapen om att smittläget kan förändras eller försämras är regeringen mån om att Sverige fortsatt har en god beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19, menar regeringen.
Förlängningen föreslås också innefatta lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Det är inte aktuellt att införa nya restriktioner, men samtidigt oklart när befintliga restriktioner kan komma att lättas – allt beror på pandemins utveckling.

För ridsporten innebär det inga förändringar i dagsläget, det tillfälliga TR för tävling gäller tills vidare liksom de restriktioner som finns sedan tidigare. 

De råd och rekommendationer som tidigare tagits fram för ridskolorna förtydligas och förstärks. 
Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten.
 
Skövde Ryttarförening följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar vår verksamhet utvärderas kontinuerligt.

För att vi ska kunna hålla vår ordinarie lektionsverksamhet igång är det mycket viktigt att alla som vistas på anläggningen följer dessa regler:

 • Har du förkylnings- eller sjukdomssymtom stanna hemma
 • Du som har personer i riskgrupp i din närhet bör också avstå besök
 • Tänk på att byta om hemma
 • Stanna inte kvar på anläggningen längre än nödvändigt
 • Rid med handskar
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än allmänna färdmedel eller kollektivtrafik (exempelvis åka bil, cykla eller gå)
 • Använd handspriten som finns utplacerad.

Folkhälsomyndighetens grundläggande råd för att begränsa smittspridning ska alltid följas:

 • Tvätta händerna ofta – antingen med handsprit eller tvål och vatten.
 • Håll avstånd till någon som hostar eller nyser.
 • Använd en näsduk eller lägg armen över näsa och mun om du nyser eller hostar.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med händerna.
 • Viktigt att personer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Rekommendationen är att stanna hemma och undvika kontakt med andra 2-4 dagar efter man känner sig fri från symptom.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Scroll to Top