Helgpersonal

Ridskolan > Helgpersonal

Vi kommer att från HT-22 gå över till att fördela helgansvaret på våra hästgrupper.
Detta är en lösning som flera andra föreningar använder sig av och som fungerar bra.

Baserat på antalet hästgrupper vi har så innebär detta i snitt 1 helg/termin där man utför helgrutinerna tillsammans med sin ridgrupp.

På denna sida finns schema över vilka grupper som tar vilka helger, rutiner för helgpassen,
hur man går tillväga om man absolut inte kan just sin tilldelade helg etc.

Följande schema gäller HT-22

Följande schema gäller VT-23

Under våren har vi lagt 2 grupper/ helg för att lättare kunna bemanna upp helgerna.

Information kring helgarbete

Arbetsuppgifterna varierar som ni kanske förstår beroende på årstid, men är i grund och botten samma – hästarna ska ha mat, släppas in och ut från hagen, det ska mockas i stallet samt förberedas foder till hästarna.

Man kan välja att dela upp helgen i 2 pass/dag (4 totalt över helgen), eller köra heldagar vilket utgör 1 pass/dag (totalt 2 över helgen):
Heldag (lördag och söndag): 07:00-16:00
Förmiddag: 07:00-11:30
Eftermiddag: 11:30-16:00

EXEMPEL på fördelning för en ridgrupp om 8 personer:
Lördag/söndag heldag: 4 personer arbetar tillsammans kl. 07:00-16:00
Lördag fm: 2 personer
Lördag em: 2 personer
Söndag fm: 2 personer
Söndag em: 2 personer

Hur ni väljer att dela upp dagarna/passen får ni komma överens om inom er ridgrupp.
I pärmen där ni utläser tilldelad häst kommer det finnas listor för er att fylla i vem som tar vilket pass, denna lista lämnas ifylld i samma pärm.

Tänk på att det måste finnas minst två individer/pass för att in-och utsläpp ska skötas säkert! För att få leda hästarna ska man vara minst 16 år.

På kontoret i stallet kommer det finnas utförliga listor att följa varje pass, som tydligt informerar om vad som ska göras och när det ska göras. 
Ni kommer även att ha en van person med er under passet som arbetsleder och hjälper till, både för hästarnas men även er skull. 

~~~

Om ni tilldelats en helg där ni inte kan närvara, kontrollera då i första hand om ni kan byta helg med någon annan. Detta sköts på egen hand men meddelas med fördel till resten av ridgruppen.

Möjligheten finns även att köpa sig fri från sitt helgpass om man inte kan närvara. Du skickar då ett mail till ridskola@skovderf.se där du meddelar att du inte kommer att närvara under din ridgrupps tilldelade helg. Summan utgår till 500 kr och betalas in via faktura.
Detta för att vi ska kunna hitta en ev. ersättare.
Närvaro kommer att prickas av i samband med arbetspasset och oanmäld frånvaro kommer att faktureras i efterhand.

~~~

Såhär kommer listorna att se ut som ni ska fylla i:

Fyll i namn här, kryssa i vilka pass du tar. 

Lördag 07:00-11:30

Lördag 11:30-16:00

Söndag 07:00-11:30

Söndag 11:30-16:00

Exempel: Lars Larsson

 

        X

  

1.

    

2.

    

3.

    

4.

    

5.

    

6

    

7.

    

8

    

9.

    

10.

    

Tänk på att det måste finnas MINST 2 st som jobbar varje pass för att arbetet ska kunna utföras säkert! 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Scroll to Top