Värdegrund och Ledstjärnor

Föreningen > Värdegrund och Ledstjärnor

Värdegrund

Skövde Ryttarförening följer Svenska Ridsportförbundets värdegrund.
Ridsportens gemensamma värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka.
Inom ridsporten arbetar vi för en anda där:

Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.
Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.
Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.
Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.
Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Ledstjärnor

Ridsportens ledstjärnor
För att göra ridsportens värderingar levande har ridsporten tagit fram ledstjärnor för hur vi möter häst och människa.
Dessa hjälper dig att stämma av att du utgår från ridsportens värdegrund i ditt ledarskap.

Hästen

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
Jag behandlar alla hästar med respekt.
Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

Människan

Jag visar respekt för alla människor.
Jag bekräftar och berömmer andra.
Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
Jag är en god förebild för ridsporten.
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen