Smittskyddsreglemente

Privatstall > Smittskyddsreglemente

Riskanalys

 • Den största risken för att få in smitta är nya hästar som flyttar in.
 • Besökare från andra stall är näst största smittorisken.
 • Hästar riskerar kontakt med smittförande hästar när de lämnar gården för träning, tävling, bete, klinikbesök eller andra tillfällen.
 • Smitta kan innebära dödsfall bland hästarna samt allvarlig påverkan på SRF:s ekonomi som i värsta fall kan leda till föreningens och ridskolans nedläggning.

Preventiva åtgärder

 • Krav på ”Hästägarförsäkran” för alla hästar som erhållit boxplats i Privatstallet.
 • Hästen skall vara korrekt vaccinerad mot hästinfluensa samt kontrollerad avseende parasiter/avmaskad.
 • Inslussningsrutin i form av allmän hälsoövervakning med daglig temperaturmätning i tre veckor av nyinflyttad häst.
 • Hästar som lämnat Privatstallet och haft kontakt med andra hästar, ex. sommarbete, tävlingsverksamhet med uppstallning eller dylikt, skall genomgå ny inslussningsrutin vid återkomst.
 • Om en häst vistats i en miljö med förhöjd smittorisk, till exempel uppställd i box på veterinärklinik i samband med besök/operation, vid besök i gäststall etc. skall den hållas under inslussningsrutin i tre veckor efter hemkomst.
 • Transporter av häst eller foder bör ske i egen transport alternativt transport tillhörande annan medlem ur Privatstallet eller en väl rengjord och desinficerad transport utifrån.
 • Lånas transporten ut till person utanför Privatstallet skall den saneras noggrant efter användandet.
 • Låt inte din häst komma i fysisk kontakt med hästar från andra stall.
 • Låt inte andra vidröra din häst och undvik att själv ha fysisk kontakt med hästar från andra stall.
 • Vid besök i gäststall etc. se till att krubba och vattenkopp är väl rengjorda och desinficerade.
 • Redskap för Privatstallet är endast till för Privatstallet, ej för lån vid tävlingar etc.
 • Enbart egen utrustning skall användas, lån eller utlån av ej sanerad utrustning är ej tillåten.
 • Undvik att förvara/hänga upp utrustning i stall vid besök på andra anläggningar.
 • Om medryttare eller annan hjälp används ansvarar hästägaren att denne informeras om gällande regler samt att dessa tillämpas.

Åtgärder för att förhindra smittspridning inom Privatstallet

Över tiden
 • Håll god handhygien genom varmt vatten och flytande tvål.
 • Du bör utföra ovanstående mellan hantering av stallets hästar.
 • Om du hanterar/rider hästar på annan anläggning bör du ej använda samma kläder, skor samt ridutrustning i Privatstallet.
Höjd beredskapsgrad
 • Håll god handhygien genom varmt vatten, flytande tvål, engångshandduk och handdesinfektion.
 • Du skall utföra ovanstående mellan hantering av stallets hästar.
 • Kläder, skor samt ridutrustning skall bytas alt. saneras om du hanterar/rider hästar i annat stall på anläggningen alt. på annan anläggning.

Åtgärder vid misstänkt/konstaterad smitta

Vid misstänkt/konstaterad smitta
 • Hästägaren ansvarar för att snabbt informera övriga stallmedlemmar.
 • Därefter skall ridskolechef och styrelse informeras.
 • Informera hovslagare, fysioterapeuter etc. i god tid innan besök.
Skötsel genom barriärvård
 • Håll god handhygien – handtvätt med varmt vatten och flytande tvål följt av handdesinfektion – före och efter hantering av sjuk/isolerad häst.
 • Sköt stallets andra hästar före sjuk/isolerad häst.
 • Använd om möjligt engångshandskar vid hantering av sjuk/isolerad häst samt separata skor/skoskydd och skyddskläder inne hos sjuk/isolerad häst.
Provtagning och övervakning vid misstänkt/konstaterad smitta
 • Kontrollera dagligen temperatur, allmäntillstånd och sjukdomstillstånd på samtliga hästar för att snabbt kunna isolera nya sjukdomsfall.
 • Upprätta gemensam lista för temperatur och hälsoövervakning.
 • Vid behov skall provtagning av veterinär göras.
 • Vid behov skall behandling av veterinär genomföras
Krisberedskap och kommunikation
 • Höj krishanteringsberedskapen.
 • Utför informationsmöten där övriga stallar bereds möjlighet att delta med representant.
Efterarbete
 • Rengör och desinfektera stall, inredning, redskap, utrustning och transporter där sjuka hästar har vistats (Enligt SVA: Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar – häst)

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen