SRF's historia

Föreningen > SRF’s historia

Historia

 • Skövde Ryttarförening bildades 1949 ur den sedan 1907 befintliga Skövde Fältridklubb, anledningen var att en ”civil” ridklubb kunde söka statsbidrag.
 • 1954 startade ridskolan och man höll till i Livregementets husarers ridhus alltså på K3 i Skövde (som i dag finns förlagda i Karlsborg).
 • På K3 fanns man till 1967 då föreningen erbjöds arrende på Kultomten. I början delade man plats med arrendatorn och de grisar som fanns i ladugården.
 • 1969 togs ridskolan över av föreningen och den första ridskolechefen var Anita Lindström.
 • Klubbhuset (Gula huset) fick vi ta över i början av -70 talet.
 • Det nya ridhuset med stall (i dag det gamla) invigdes 1974 den 30/11.
 • 1992 färdigställdes terrängbanan.
 • 1997 byggdes det nya stallet.
 • 2004 den 11 september invigde vi vårt nya ridhus och i oktober tar de nya hyresgästerna ett nyrenoverat privatstall i besittning.
 • Ridskolan drevs den första tiden av befäl från K 3 och hästarna var Arméns tjänstehästar (svenska halvblod) några ponnyer förekom inte då.
 • Einar Fridlund, Gunnar Schildt och Erik Pettersson var några av förgrundsfigurerna, alla befäl på K3.
 • Jan Schöneman, Margit Wijkmark, Kerstin Wijkmark, Paula Eklund, Magdalena Rubenson Zäll och Malin Dahlgren har tjänstgjort som ridskolechefer. I dag innehas tjänsten av Leif Medin.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Scroll to Top