Priser & Avtal

Ridskolan > Priser & Avtal

Medlemsavgifter
2024

Vill Du bli medlem hos oss?

Kontakta styrelsen@skovderf.se så hjälper vi dig!

Ridlektioner avgifter

Återbud ska lämnas
innan kl. 15:00 måndag – torsdag
innan kl. 14:00 på fredagar
innan kl. 14:00 på söndagar
Detta görs i din elevportal på Hippocrates.

För att rida på SRF krävs medlemskap i Skövde Ryttarförening samt att ett avtal om lektionsridning är korrekt ifyllt och undertecknat.
Vid omyndig elev krävs målsmans underskrift.
Som medlem förbinder du dig att följa anslagna regler för lektionsridning och anläggningens regler, föreningens stadgar samt att iaktta korrekt horsemanship.

Ridavgift skall erläggas i förskott, och vara klubbens Bg 563 -2112  tillhanda vid den tidpunkt som meddelas av ridskolan.
Genom avtalet godkänner målsman att ridavgiften faktureras till anhörig elev.
Ridavgift återbetalas normalt ej (se återbetalning vid sjukdom och skada). Avgifter och perioder enligt separat prislista.
Är du ridande elev betalas medlemsavgiften in via faktura i början av kalenderåret eller så snart du får en plats i en ridgrupp.
Blir du medlem från oktober månad betalar du 75% av medlemsavgiften för återstående del av innevarande år.

Elev som utebliver från sin ridlektion mer är 4 lektioner och ej avanmäler sig tas automatiskt bort från gruppen.

Uppsägningstid är en månad och sker skriftligen via mail till ridskola@skovderf.se.

Du är betalningsskyldig under uppsägningsperioden även om du inte deltar i lektionerna.

Vi för automatiskt över alla elever till nästa termin efter jul- och sommaruppehåll.

Återbetalning vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg.

SRF har en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksam (låg ersättningsnivå) som gäller för deltagande elev vid all verksamhet arrangerad av SRF med ledare. Försäkringsvillkor bifogas. Vi rekommenderar att du som elev tar ställning till om ditt försäkringsskydd behöver kompletteras så att det gäller vid all tid i stallet. Kontrollera om eventuell hemförsäkring även täcker ridning.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen