Priser & Avtal

Ridskolan > Priser & Avtal

Medlemsavgifter

Junior/kalenderår (tom året man fyller 18) 310 kr
Senior/kalenderår 430 kr
Familj/kalenderår (3 pers eller fler) 700 kr

Ridlektioner Avgifter

Ridavgifterna höjs från 1/1 enligt KPI samt ökade kostnader för foder och stall. Det blir en höjning med 5 – 20kr/lektion för våra elever beroende på vilken typ av lektion man rider.

Junior 50 min 185 kr
Senior 50 min 230 kr
Special dressyr/hoppning 340 kr
Slussgrupp 135 kr
Ridlekis Vardagar 95 kr
Ridlekis Lördagar 130 kr
Personer med funktionsvariation 140 kr
Privatlektion 30 min 400 kr
Privatlektion 45 min 510 kr
Avdrag egen häst på lektion -50 kr
Hästhyra tävling 150 kr

All Betalning sker till Skövde RF:s BG 563-2112

Ange vid betalning vem och vad den avser.

Återbud ska lämnas senast kl. 15.00 mån-torsdag, innan kl 14.00 på fredagar och innan kl 08.00 på lördagar på sms till 0738-02 20 95. 

För att rida på SRF krävs medlemskap i Skövde Ryttarförening samt att ett avtal om lektionsridning är korrekt ifyllt och undertecknat.
Vid omyndig elev krävs målsmans underskrift.
Som medlem förbinder du dig att följa anslagna regler för lektionsridning och anläggningens regler, föreningens stadgar samt att iaktta korrekt horsemanship.

Ridavgift skall erläggas i förskott, och vara klubbens Bg 563 -2112  tillhanda vid den tidpunkt som meddelas av ridskolan.
Genom avtalet godkänner målsman att ridavgiften faktureras till anhörig elev.
Ridavgift återbetalas normalt ej (se återbetalning vid sjukdom och skada). Avgifter och perioder enligt separat prislista.
Är du ridande elev betalas medlemsavgiften in via faktura i början av kalenderåret eller så snart du får en plats i en ridgrupp.

Elev som utebliver från sin ridlektion mer är 4 lektioner och ej avanmäler sig tas automatiskt bort från gruppen.

Uppsägningstid är en månad och sker antingen genom skriftväxling av avtalet eller kontakt med personal.

Du är betalningsskyldig under uppsägningsperioden även om du ej deltager i lektionerna.

Vi för automatiskt över alla elever till nästa termin efter jul- och sommaruppehåll.

Återbetalning vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg.

SRF har en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksam (låg ersättningsnivå) som gäller för deltagande elev vid all verksamhet arrangerad av SRF med ledare. Försäkringsvillkor bifogas. Vi rekommenderar att du som elev tar ställning till om ditt försäkringsskydd behöver kompletteras så att det gäller vid all tid i stallet. Kontrollera om eventuell hemförsäkring även täcker ridning.

Scroll to Top