Ansökan & Priser

Privatstall > Privatstallet > Ansökan & Priser

Om du vill ha en stallplats i Privatstallet ska du skicka in en ansökan, antingen via mail: ridskola@skovderf.se eller post till:

Skövde Ryttarförening   
Kultomtsgatan 1
541 66 Skövde

Att få stallplats - Så går det till

  • Föreningsnyttan avgör
  • Hyresgästerna i medlemsstallet yttrar sig och förordar
  • Ridskolan yttrar sig och förordar
  • Styrelsen beslutar

Först av allt är det viktigt att veta att det inte finns någon kö i ordets egentliga bemärkelse, det finns däremot att antal personer som lämnat in intresseanmälan. I den gruppen finns ingen inbördes ordning grundad på när anmälan kom in eller något annat förhållande.

Föreningen vill att hyresgästerna skall kunna bidra med det lilla extra för föreningens gemensamma intresse, sådana exempel kan vara att man är aktiv i en kommitté, är tävlingsryttare, är ett bra föredöme för ungdomarna i föreningen. Det kan också vara något annat som föreningen vid det tillfället bedömer viktigt. Det skall alltså i någon mån förpliktiga att vara hyresgäst hos oss. 

Det är en samlad bedömning som görs och slutligen bestämmer styrelsen vem som skall få platsen, styrelsen behöver inte motivera sitt beslut. Vi utser den som vid det tillfället är mest lämplig ur föreningsperspektivet.

Priser

Det finns 11 boxar totalt:
5st á 12 m2 kostar 1690 kr
5st á 10,5 m2 kostar 1500 kr
1st á 9 m2 kostar 1300 kr

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Scroll to Top