Motioner till årsmötet

SRF:s Stadgar 3 Kap. 15 §:
”Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.”

D.v.s. senast söndag 6/2. Dessa skickas till styrelsen@skovderf.se

Mvh
Styrelsen SRF

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen