Månad: januari 2022

Motioner till årsmötet

SRF:s Stadgar 3 Kap. 15 §: ”Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.” D.v.s. senast söndag 6/2. Dessa skickas till styrelsen@skovderf.se MvhStyrelsen SRF

Information inför VT-22

Inför vårterminen har vi omarbetat vår nivåindelning för våra ridgrupper, detta för att vi ska kunna jobba mot att matcha ryttarmärkena kunskapsmässigt.Den här ändringen kommer inte att bli någon större förändring för dig som elev, men vi instruktörer kommer att få lättare att kvalitetssäkra er ridkunskap samt era teoretiska kunskaper.Vi kommer också efter hand att …

Information inför VT-22 Läs mer »

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Scroll to Top