Vi behöver Dig till styrelsen 2024

För att föreningen ska kunna fortsätta sitt arbete och utvecklas behövs ideella krafter på många håll, inte minst i styrelsen.
Inför 2024 behöver vi en ny ordförande, kassör samt styrelseledamöter och suppleanter. Är Du en engagerad medlem som vill vara en del av detta härliga gäng? Tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter hittar du längst ner.

Ordförande
Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete.
Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort engagemang i föreningen och tid till att leda styrelsens arbete.

Kassör
Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Det är viktigt att kassören har erfarenhet och ekonomisk kunskap samt kunskap kring budgetering.
Skövde Ryttarförening anlitar i dagsläget “Slipp redovisning” som bl.a. hjälper oss med den löpande bokföringen.

Styrelseledamöter
Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. Som ledamot i styrelsen är du med vid styrelsemöten, hjälper till och/eller ansvarar för olika ansvarsområden och styrelseuppdrag och har ett genuint engagemang för föreningen.

Suppleanter
Som suppleant i styrelsen förväntas du vara likvärdigt engagerad som resterande styrelsemedlemmar för att kunna vara insatt och bidra.
Den egentliga skillnaden är att suppleanter inte har rösträtt vid styrelsemöten såvida inte någon av de ordinarie ledamöterna ej närvarar.

Frågor?
Kontakta valberedningen@skovderf.se eller styrelsen@skovderf.se

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen