Årsmöte 2024

Vi välkomnar våra medlemmar på årsmöte!

Onsdagen den 28 februari kl. 17:30 på Arena Skövde
Mötet börjar 17:30 i lokalen Balkongen på Arena Skövde. Ingång från
entréstråket, mittemot bowlingen. Kom i tid!

Tänk på att det är här du som medlem har tillfälle att påverka framtiden genom att hjälpa till att välja styrelse samt har möjlighet att ta upp motioner – dessa skickas senast 7/2 till styrelsen@skovderf.se.

Rösträtten regleras som följande i stadgarna:
§17 Rösträtt
Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålls senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgiften för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vi står i dagsläget ännu utan både ordförande och kassör, dessa är nödvändiga för att föreningen ska kunna fortgå så låt oss hjälpas åt att hitta kandidater till dessa nyckelroller.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Möteshandlingar så som dagordning, verksamhetsberättelse etc. kommer att finnas på vår hemsida.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen