Kallelse Extra allmänt möte

Skövde Ryttarförening kallar härmed sina medlemmar till extra allmänt möte 18 maj kl. 10:00 på Knistad Herrgård.
Grunden till mötet ligger i att årsmötet inte kunde fatta beslut kring frågan om avveckling av ridskolan.
För att ha rösträtt krävs att du har fyllt 15 år och har betalat medlemsavgift för 2024 senast 20/4. 

Följande gäller för p.9 i dagordningen:
§ 7 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring ska avges skriftligen av enskild medlem eller av styrelsen. För
stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra allmänt möte
eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads
mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen